PROW

W listopadzie najprawdopodobniej będzie można składać wnioski na PROW pt. "Usługi Rolnicze" wymogiem jest istniejaca co najmniej od 2 lat działalność gospodarcza (usługi rolnicze)
można wydać do 1.000.000 zł netto – zwrot do 500.000 zł netto