Aktualności

22.09.2022
Hala o wymiarach 20m x 50m (1000m2) na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo: wysokość na ścianie...
15.09.2022
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego...
30.03.2021
We wrześniu 2021 roku nabór na uzyskanie dotacji UE w programie: PRZETWÓRSTWO ROLNE. Dofinansowanie ...
29.04.2020
Kombajn zbożowy Deutz Fahr 5690 HTS 2007 rok produkcji, przebieg 2571 mh,stan techniczny bardzo dobr...
27.09.2019
HALE, MAGAZYNY, FABRYKI, MROŹNIE, INWENTARSKIE zdecydowanie najlepsza oferta na rynku producentów ko...

Dofinansowania

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI (KPO)

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1819
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

PDF - KPO

PDF - Energia

Kompleksowe doradztwo kretydowe, leasingowe

Wsparcie w zakresie pozyskania dotacji unijnych

LEASING ROLNICZY
WARUNKI FINANSOWANIA:
- udział własny juz od 0%
- okres finansowania 3-10 lat
- zabezpieczenie (zakupione maszyny)

DOKUMENTY:
- zamówienie na zestaw maszyn
- kserokopia umów dzierzawy, aktów własności ziemi
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym
- zaswiadczenie z KRUS o niezaleganiu
- opinia banku prowadzącego rachunek bankowy
- kopie umów kontraktowych
- kserokopia dowodu osobistego leasingobiorcy i małżonka
- kserokopia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich od gruntów rolnych

Finansowanie zakupu maszyn, inwestycji

Finansowanie pomostowe

Fundusze unijne

Kredyty preferencyjne