Kredyt inwestycyjny preferencyjny CSK

Kredyt inwestycyjny preferencyjny CSK
Na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych
Okres kredytowania 5-10 lat
Kredytowanie do 80% inwestycji netto (w przypadku rozliczeń ryczałtowych VAT kwota inwestycji
brutto)
Raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne
Oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku
Prowizja przygotowawcza jednorazowa - 2% kwoty kredytu
Warunki częściowej spłaty kapitału przez ARiMR:
• kwota CSK nie wyższa niż 75.000 PLN
• wysokość pomocy nie wyższa niż 35% kwoty kredytu
• pomoc przekazywana na spłatę kredytu w 2 ratach:
- 1 rata 75% kwoty CSK - po zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu kredytu
- 2 rata 25% kwoty CSK – na koniec okresu kredytowania
Przykładowa Inwestycja:
zakup maszyn rolniczych za 270.000 PLN netto
• kredyt CSK = 216.000 PLN
• pomoc w formie CSK = 75.000PLN
- I rata pomocy = 56.250 PLN (po zakupie i rozliczeniu wydatków)
- II rata pomocy = 18.750 PLN (zakończenie okresu kredytowania)

Wiecej informacji pod nr telefonu 691 979 474