Pozyskiwanie Funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1819

Realizujemy budowy pod dofinansowanie z KPO

Więcej informacji: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1819